Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 18/5 – 24/5

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 18/5 đến ngày 24/5. Tuần trước vì có nhiều bạn chưa up kịp ảnh đủ 30 like lên Gallery thì các bạn có thể up cho tuần này nhé
Gallery: http://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 30 like vào trang: http://vn-cinematic.net/gui-anh/
——————————
Trung Tran (1)
**** Toby Tran (4) ****
Quan Ngo (1)
Thai Duong Dinh (2)
Bế Minh Quân (1)
Anh Pham (1)
Sarah Trịnh (2)
Tuấn Trương (1)
Nguyễn Hồ Tân (1)
—————————–
Trong tuần này ảnh của Admin “Toby” tiếp tục đạt được giải quán quân 4 tấm trong tuần.

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 30 like để chia sẻ lên Gallery : http://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Chúc các bạn tuần mới nhiều ảnh đẹp
Thân,
BQT

admin

admin