Chia sẻTut

[TUT] LÀM MÀU GIẢ PHIM NHẬT.

Theo yêu cầu của mọi người trên Group Vietnam Cinematic Photography .
Mình chia sẻ cách làm màu phim Nhật với Photoshop.
Các bước làm và thông số mình ghi chú trên ảnh.

Theo yêu cầu của mọi người trên Group Vietnam Cinematic Photography . Mình chia sẻ cách làm màu phim Nhật với Photoshop. Các bước làm và thông số mình ghi chú trên ảnh.

READ MORE →