Nội quyPinned

Nội Quy

rào

Nội quy: 1/ Một ngày chỉ được đăng tối đa 3 post. Cho nên hãy chọn tấm ưng ý nhất của bạn. Một bài post có thể đăng nhiều hình (album) nhưng phải là một câu chuyện xuyên suốt. 2/ Ảnh nhất định phải là thể loại Cinematic. Nói cách …

READ MORE →