Chia sẻPinned

Tip #3 Chủ thể và bố cục

20160121vie-sion9336

Theo cách nghĩ của mình thì chủ thể là nội dung chính của tấm ảnh, còn bố cục là các chi tiết để làm nổi bật chủ thể, mà làm nổi bật như thế nào thì đó là ý đồ của người chụp. Ngày xưa khi mới có máy, bắt …

READ MORE →
Nội quyPinned

Nội Quy

rào

Nội quy: 1/ Một ngày chỉ được đăng tối đa 3 post. Cho nên hãy chọn tấm ưng ý nhất của bạn. Một bài post có thể đăng nhiều hình (album) nhưng phải là một câu chuyện xuyên suốt. 2/ Ảnh nhất định phải là thể loại Cinematic. Nói cách …

READ MORE →