Tut

Camera Calibration (LR)

Cân chỉnh màu sắc tổng với Camera Calibration (LR):
1. Công dụng: cân chỉnh màu sắc tổng cho ảnh.

2. Cơ chế:
– Điều chỉnh 3 màu Red-Green-Blue (RGB) về độ chuyển (Hue) & sắc độ (Saturation).
=> RGB là 3 màu cơ bản (màu cấp 1) dùng để fa ra tất cả các màu còn lại.

3. Lý do công cụ ra đời:
– Ảnh chụp trong những điều kiện khác nhau như Gear, ánh sáng,… sẽ định nghĩa màu sắc theo những cách khác nhau, không đồng nhất.
=> Camera Calibration giúp điều chỉnh màu ảnh tổng theo ý mình 1 cách đơn giản & hiệu quả nhất, từ đó sử dụng Action/Preset hoặc thành fẩm để kết quả trong 1 Album sẽ có Tone màu đồng nhất.

4. Cách sử dụng: (sử dụng mắt thường là chính).
a. Shadow – Tint: điều chỉnh những ảnh do khác về nhiệt độ màu.
b. Red – Green – Blue: điều chỉnh những ảnh do khác về Gear.

5. Mẹo:
a. Sử dụng Camera Calibration tại hình gốc để đồng nhất ảnh gốc: dùng khi bản thân sử dụng Action/Preset.
b. Sử dụng Camera Calibration tại kết quả: dùng khi bản thân tự Retouch, chỉ điều chỉnh để Tone đồng nhất theo Album.

Duc Thanh Nguyen

Duc Thanh Nguyen