Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 15/6 – 21/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 15/6 đến ngày 21/6.

Tuần này có 24 ảnh được lên Gallery với 18 tác giả. Và ảnh của bạn “Nguyễn Thành Lộc” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần.
Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/

——————————
Thái Dương Đinh (2)
Phạm Việt Dũng (1)
Duong Hong Thang (2)
Thư Hiên (2)
*** Nguyễn Thành Lộc (3) ***
Phan Văn Khu (1)
Việt Cường (1)
Nấm lùn (1)
Nguyễn Hoàng Hiệp (1)
Nguyễn Quốc Hoài (1)
Võ Bảo Duy (1)
Thai Trinh (2)
Marck Lê (1)
Tuantruong (1)
Hà Trần (1)
SenK Nguyễn (1)
Bob Tran (1)
Toby Tran (1)
—————————–

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 40 like để chia sẻ lên Gallery : https://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Chúc các bạn tuần cuối tháng có nhiều ảnh đẹp 🙂
Thân,
BQT

admin

admin