Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 22/6 – 28/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6.

Tuần này có 15 ảnh được lên Gallery với 12 tác giả. Và ảnh của bạn “Toby Tran” đã được lên Gallery nhiều nhất với 4 tấm trong tuần.
Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/

——————————
**** Toby Tran (4) ****
Junest (1)
Thành Nghĩa (1)
Đỗ Xuân Tiến (1)
Le Vu (1)
Nguyễn Phú Trí (1)
Mạnh Nguyên (1)
Ngọc Kính (1)
Phan Văn Khu (1)
Mai Anh Tuấn (1)
LÊ HỮU PHƯƠC (1)
Tim Lửa (1)
—————————–

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 40 like để chia sẻ lên Gallery : https://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Chúc các bạn tháng 7 có những chuyến đi xa và mang về thật nhiều ảnh đẹp :)
Thân,
BQT

admin

admin