Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 8/6 – 14/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 8/6 đến ngày 14/6.

Tuần này có 41 ảnh được lên Gallery với 28 tác giả. Và ảnh của bạn “Duong Hong Thang” đã được lên Gallery nhiều nhất với 5 tấm trong tuần. Có một chút thay đổi là kể từ bây giờ số lượng like yêu cầu tăng lên 40 like vì group đã đông hơn và mong muốn chất lượng ảnh ngày càng tăng lên.
Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/

——————————
Thái Dương Đinh (2)
Duy Tùng (2)
Hắc Hải (1)
Thai Trinh (1)
Nguyễn Trương Mỹ Hiền (2)
Nguyễn Bục (2)
Thành Lộc (1)
Nguyễn Hồ Tân (2)
Toby Tran (3)
Tuấn Trương (1)
Xuan Bach (1)
Nguyễn Trường Sơn (1)
Phạm Thanh Bình (1)
Lê Khánh Hiệp (2)
Quốc Dũng (1)
Vo Truong Son (1)
***** Duong Hong Thang (5) *****
Dương Giang (1)
Nhã Kyo (1)
Nguyễn Ngọc Nam (1)
H’Giang Hồ (1)
Trần Minh Sự (1)
Nguyễn Quốc Khánh (1)
Marck Lê (2)
Phan Văn Khu (1)
Đoàn X Sơn (1)
Nguyễn Phú Trí (1)
Kawaii Hồng Phúc (1)
—————————–

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 40 like để chia sẻ lên Gallery : https://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Chúc các bạn tuần mới nhiều ảnh đẹp
Thân,
BQT

admin

admin