Thông báo

Clip ảnh tháng 4

Clip này tập hợp các ảnh được post lên Gallery vào tháng 4, được thực hiện bởi một thành viên dấu tên. Thay mặt mọi người trong group mình xin cảm ơn đến thành viên đó, cũng như tất cả mọi người đã chia sẻ ảnh và tham gia hoạt động trong group

admin

admin