Nhận xét ảnh

Nhận xét ảnh 17/06

Nhận xét bởi Toby : Góc ảnh rộng, lồng được bối cảnh vào, nhưng hơi nhiều chi tiết và nhật vật không nổi bật lên ảnh. Có vẻ như tấm ảnh này bác chỉ hứng lên đưa mấy lên chụp, nó không thể hiện được điều gì cả, hơi nửa vời, lan man. Bác nên xem lại các bố cục căn bản với những đường lead line thì ảnh sẽ có điểm nhấn hơn

Màu sắc thì nếu bác ko muốn xanh thì cứ đơn giản là tăng Temp lên, hoặc giảm cyan, còn về “sâu” thì mình ko rõ bác muốn nói điều gì, bác giải thích rõ hơn để mọi người cùng góp ý

admin

admin