Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 29/6 – 5/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6.

Tuần này có 19 ảnh được lên Gallery với 15 tác giả. Và ảnh của bạn “Thái Dương” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần.
Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/

——————————
Jane Pham (2)
Mạnh Nguyên (1)
Toby Tran (2)
Sang Nguyễn (1)
*** Thái Dương Đinh (3) ***
An Nguyễn (1)
LÊ HỮU PHƯỚC (1)
Anh Trinh’s (1)
Le Vu (1)
Thai Pham (1)
HoMinh (1)
Minh Sự (1)
Tùng Nguyễn (1)
Quốc Dũng (1)
Nhật Thành (1)
—————————–

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 40 like để chia sẻ lên Gallery : https://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Thân,
BQT

admin

admin