Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 6/7 – 12/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 6/7 đến ngày 12/7.

Tuần này có 16 ảnh được lên Gallery với 13 tác giả.
Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/

Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/

——————————
Thai Duong Dinh (2)
Rất Nguy Hiểm (1)
Jane Pham (1)
Anh Trịnh’s (1)
Hồ Huy Hoàng (2)
Toby Tran (1)
Hào Anh Nguyễn Võ (1)
Quốc Dũng (1)
Nguyễn Hoàng Long (1)
Tất Phong (1)
Tùng Nguyễn (1)
Minh Trần (1)
Lê Minh Hiếu (1)
—————————–

Hiện website đã có thêm trang up ảnh dành cho các bạn nào có ảnh đủ 40 like để chia sẻ lên Gallery : https://vn-cinematic.net/gui-anh/
Các bạn lưu ý ảnh up lên nên để chiều dài tối đa 2048px và dung lượng dưới 2MB.

Để muốn được bình luận về ảnh trên Blog các bạn hãy gửi ảnh đến địa chỉ mail: info@vn-cinematic.net

Thân,
BQT

admin

admin