Thông báo

Tổng kết ảnh tuần 30,31,32,33

Xin chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong các tuần 30, 31, 32, 33. Tổng cộng có 27 tác giả với 38 ảnh. Những ảnh được trên 40 like, xin mời các bạn gửi ảnh về địa chỉ sau để được lên Gallery của group: Gửi ảnh …

READ MORE →