Thông báo

Tổng kết ảnh tuần 30,31,32,33

Xin chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong các tuần 30, 31, 32, 33. Tổng cộng có 27 tác giả với 38 ảnh.

Những ảnh được trên 40 like, xin mời các bạn gửi ảnh về địa chỉ sau để được lên Gallery của group: Gửi ảnh

 

1/ Tác giả: Nguyễn Hồ Tân

  

 

 

2/ Tác giả: Trung Tran

 

 

3/ Tác giả: Quân Lê

 

4/ Tác giả: Nguyễn Phú Trí

 

 

5/ Tác giả: Hoàng Tú

 

 

6/ Tác giả: Nguyễn Hữu Quang Minh

 

 

7/ Tác giả: Toby Tran

 

 

8/ Tác giả: Nguyễn Hoàng Long

 

 

9/ Tác giả: Khuất Nguyên Văn

 

 

10/Tác giả: Tùng Nguyễn

 

 

11/ Tác giả: Ngọc Nguyễn

 

 

12/ Tác giả: Đinh Quang Đạt

 

 

13/ Tác giả: Mắt Đen

 

 

14/ Tác giả: Sailanver Chong‎

 

 

15/ Tác giả: Duong Hong Thang

 

 

16/ Tác giả: Nguyễn Hà Minh

 

 

18/ Tác giả: Nguyễn Thành Lộc

 

 

19/ Tác giả: Nguyễn Trần Tuấn Vũ

 

 

20/ Tác giả: Be Minh Quan

 

 

21/ Tác giả: Nguyễn Kiên Trung

 

 

22/ Tác giả: Hồ Huy Hoàng

 

 

23/ Tác giả: Nguyễn Tiến Thành

 

 

24/ Tác giả: Thích Đại Hải

 

 

25/ Tác giả: Hồ Huy Hoàng

 

 

26/ Tác giả: Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

27/ Tác giả: Việt Cường

admin

admin