PinnedThông báo

Một năm nhìn lại

Lâu lâu không post hình cho group, thôi thì hôm nay xin đóng góp cho group một cách khác. Không biết là các admin có ủng hộ không, mà cũng không biết có ai đọc không, nhưng cũng là dịp để điểm lại các ảnh đẹp, các hoạt động của nhóm.

Một vài con số của group Vietnam Cinematic PhotoGraphy tính từ ngày thành lập cho đến ngày 22/01/2016.

– Thời gian hoạt động : 7:46 ngày 12/12/2014
– Tổng số các bài post (status, photo,poll…) : 5360 posts
– Members: 7644 members
– Top 5 members post bài nhiều nhất:
– Duong Hong Thang : 389 posts
– Trần Tiến Trung : 281 posts
– Toby Tran : 259 posts
– Thái Dương Đinh : 165 posts
– Nguyễn Phú Trí : 87 posts

– Top 5 ảnh được like nhiều nhất:

– Ảnh của bác Dương Ngọc Sơn : 383 likes

 

– Ảnh của bác Nguyễn Hồ Tân: 352 likes
– Ảnh của bác Phạm Thanh Bình: 312 likes
– Ảnh của bác Duong Hong Thang: 295 likes
– Ảnh của bác Vỹ Đô: 286 likes

 

– Top 3 posts được comment nhiều nhất (chưa có xét nội dung):

– Post của bác Nguyễn Anh Khoa
– Post offline của bác Nguyễn Hồ Tân https://www.facebook.com/groups/vietnam.cinematic.photography/permalink/1060039187359011
– Một phần chia sẻ khá thú vị của bác Nguyễn Hữu Trung https://www.facebook.com/groups/vietnam.cinematic.photography/permalink/1041716229191307

– Top 3 posts được share nhiều nhất:
– Tut của bác Naut Ng do Toby Tran post https://www.facebook.com/groups/vietnam.cinematic.photography/permalink/1164207236942205
– Bài viết “Nút AF-ON là gì?…) của bác Toby Tran https://www.facebook.com/groups/vietnam.cinematic.photography/permalink/1183789724983956
– Preset cinematic của bác Toby Tran https://www.facebook.com/groups/vietnam.cinematic.photography/permalink/1176324759063786

 
Bài viết sử dụng ảnh Rào của Dinh Phuc

Vit Tran

Vit Tran