Nhận xét ảnh

Xin mọi người cho ý kiến

Mình ko có account 500px hay flickr nên gửi tạm ảnh này. Đang đi lang thang thấy ánh sáng đẹp nên chụp vội, mấy bác cho xin vài lời nhận xét để rút kinh nghiệm

Toby Tran

Toby Tran

Co-founder
Chụp ảnh không chỉ là nhìn những điều người khác không thấy, mà là thấy nhiều hơn những gì bản thân nhìn