Preset LR by Toby

  Gr cũng được một năm rồi, với 7k người tham gia và một số lượng nhỏ thành viên active (tầm 100) Để giúp mọi người chỉnh sửa ảnh tốt hơn, mình có làm 1 preset Lr đa năng chỉnh ảnh RAW cho style cinematic. Đa năng là vì chỉnh …

READ MORE →