Thông báo

Tổng kết ảnh tuần 30,31,32,33

Xin chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong các tuần 30, 31, 32, 33. Tổng cộng có 27 tác giả với 38 ảnh. Những ảnh được trên 40 like, xin mời các bạn gửi ảnh về địa chỉ sau để được lên Gallery của group: Gửi ảnh …

READ MORE →
Uncategorized

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 13/7 – 19/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong tuần từ ngày 13/7 đến ngày 19/7. Tuần này có 12 ảnh được lên Gallery với 10 tác giả. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— Trần Minh (1) Dũng Hoàng (1) Bế Minh Quân (1) Đinh …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 6/7 – 12/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 6/7 đến ngày 12/7. Tuần này có 16 ảnh được lên Gallery với 13 tác giả. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— Thai Duong Dinh (2) Rất Nguy Hiểm (1) Jane Pham (1) …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 29/6 – 5/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6. Tuần này có 19 ảnh được lên Gallery với 15 tác giả. Và ảnh của bạn “Thái Dương” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 22/6 – 28/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6. Tuần này có 15 ảnh được lên Gallery với 12 tác giả. Và ảnh của bạn “Toby Tran” đã được lên Gallery nhiều nhất với 4 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 15/6 – 21/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 15/6 đến ngày 21/6. Tuần này có 24 ảnh được lên Gallery với 18 tác giả. Và ảnh của bạn “Nguyễn Thành Lộc” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: …

READ MORE →
Nhận xét ảnh

Nhận xét ảnh 17/06

Nhận xét bởi Toby : Góc ảnh rộng, lồng được bối cảnh vào, nhưng hơi nhiều chi tiết và nhật vật không nổi bật lên ảnh. Có vẻ như tấm ảnh này bác chỉ hứng lên đưa mấy lên chụp, nó không thể hiện được điều gì cả, hơi nửa vời, …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 8/6 – 14/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 8/6 đến ngày 14/6. Tuần này có 41 ảnh được lên Gallery với 28 tác giả. Và ảnh của bạn “Duong Hong Thang” đã được lên Gallery nhiều nhất với 5 tấm trong tuần. Có một chút thay đổi là kể …

READ MORE →
Thông báo

Clip ảnh tháng 4

Clip này tập hợp các ảnh được post lên Gallery vào tháng 4, được thực hiện bởi một thành viên dấu tên. Thay mặt mọi người trong group mình xin cảm ơn đến thành viên đó, cũng như tất cả mọi người đã chia sẻ ảnh và tham gia hoạt …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 1/6 – 7/6

  Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 1/6 đến ngày 7/6. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 30 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— ****** Toby (6) ****** Linh Ly (1) Harry Khoa (1) Anh Mười (1) Hắc Hải (1) Bob Tran (1) Duong Hong Thang …

READ MORE →