Tut

Camera Calibration (LR)

Cân chỉnh màu sắc tổng với Camera Calibration (LR): 1. Công dụng: cân chỉnh màu sắc tổng cho ảnh. 2. Cơ chế: – Điều chỉnh 3 màu Red-Green-Blue (RGB) về độ chuyển (Hue) & sắc độ (Saturation). => RGB là 3 màu cơ bản (màu cấp 1) dùng để fa …

READ MORE →