Góc nhìn

Saigon Rail

  Chuyển về sống gần đường ray xe lửa từ cuối 2008, hằng ngày vẫn đi học, đi làm qua lại cái đường ray nên cũng có nhiều dấu ấn đáng nhớ. Bản thân Ga Sài Gòn trước kia được quy hoạch nằm ở rìa thành phố, khi đó không …

READ MORE →