Chia sẻThông báo

Nhìn lại 3

Series “Nhìn lại” phần 3. Để tiếp tục serie “Nhìn lại”, hôm nay xin điểm một vài thông tin và ảnh hot của 2 thành viên rất active của group: bác @Duong Hong Thang và bác Dinh Phuc. Xin nhắc lại lần nữa, mục đích của những post như vậy …

READ MORE →
PinnedThông báo

Một năm nhìn lại

Lâu lâu không post hình cho group, thôi thì hôm nay xin đóng góp cho group một cách khác. Không biết là các admin có ủng hộ không, mà cũng không biết có ai đọc không, nhưng cũng là dịp để điểm lại các ảnh đẹp, các hoạt động của …

READ MORE →
Thông báo

Tổng kết ảnh tuần 30,31,32,33

Xin chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong các tuần 30, 31, 32, 33. Tổng cộng có 27 tác giả với 38 ảnh. Những ảnh được trên 40 like, xin mời các bạn gửi ảnh về địa chỉ sau để được lên Gallery của group: Gửi ảnh …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 6/7 – 12/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 6/7 đến ngày 12/7. Tuần này có 16 ảnh được lên Gallery với 13 tác giả. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— Thai Duong Dinh (2) Rất Nguy Hiểm (1) Jane Pham (1) …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 29/6 – 5/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6. Tuần này có 19 ảnh được lên Gallery với 15 tác giả. Và ảnh của bạn “Thái Dương” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 22/6 – 28/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 22/6 đến ngày 28/6. Tuần này có 15 ảnh được lên Gallery với 12 tác giả. Và ảnh của bạn “Toby Tran” đã được lên Gallery nhiều nhất với 4 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 15/6 – 21/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 15/6 đến ngày 21/6. Tuần này có 24 ảnh được lên Gallery với 18 tác giả. Và ảnh của bạn “Nguyễn Thành Lộc” đã được lên Gallery nhiều nhất với 3 tấm trong tuần. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 8/6 – 14/6

Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 8/6 đến ngày 14/6. Tuần này có 41 ảnh được lên Gallery với 28 tác giả. Và ảnh của bạn “Duong Hong Thang” đã được lên Gallery nhiều nhất với 5 tấm trong tuần. Có một chút thay đổi là kể …

READ MORE →
Thông báo

Clip ảnh tháng 4

Clip này tập hợp các ảnh được post lên Gallery vào tháng 4, được thực hiện bởi một thành viên dấu tên. Thay mặt mọi người trong group mình xin cảm ơn đến thành viên đó, cũng như tất cả mọi người đã chia sẻ ảnh và tham gia hoạt …

READ MORE →
Thông báo

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 1/6 – 7/6

  Chúc mừng các tác giả đã được lên TV trong tuần từ ngày 1/6 đến ngày 7/6. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 30 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— ****** Toby (6) ****** Linh Ly (1) Harry Khoa (1) Anh Mười (1) Hắc Hải (1) Bob Tran (1) Duong Hong Thang …

READ MORE →