Uncategorized

Ảnh đẹp trong tuần từ ngày 13/7 – 19/7

Chúc mừng các tác giả đã được lên Gallery trong tuần từ ngày 13/7 đến ngày 19/7. Tuần này có 12 ảnh được lên Gallery với 10 tác giả. Gallery: https://vn-cinematic.net/gallery/ Gửi ảnh đủ 40 like vào trang: https://vn-cinematic.net/gui-anh/ —————————— Trần Minh (1) Dũng Hoàng (1) Bế Minh Quân (1) Đinh …

READ MORE →