Đang ngồi trên ô tô thì rút máy ra chụp ạ
Một nơi nào đó ở Nhật bản ...
Capture by <a href="https://www.facebook.com/rat.nguyhiem.9">Rất Nguy Hiểm</a>

Somewhere in Japan

620 lượt xem
0

Đang ngồi trên ô tô thì rút máy ra chụp ạ
Một nơi nào đó ở Nhật bản ...
Capture by <a href="https://www.facebook.com/rat.nguyhiem.9">Rất Nguy Hiểm</a>

Added to Ảnh đẹp tháng 7 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này