Capture by <a href="https://www.facebook.com/thai.trinh.376?fref=photo">Thai Trinh</a>

Sài GÒn một chiều mưa

782 lượt xem
0

Capture by <a href="https://www.facebook.com/thai.trinh.376?fref=photo">Thai Trinh</a>

Added to Ảnh tháng 8 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này