Capture by <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007179970911">Nguyễn Hoàng Long</a>

Nét xưa của Hà Nội

783 lượt xem
0

Capture by <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007179970911">Nguyễn Hoàng Long</a>

Added to Ảnh tháng 8 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này