Captured by  <a href="https://www.facebook.com/sang.ilu.7"> Sang Nguyễn   </a>
Thiết bị: : Lumia 920
------------------------------

Sài Gòn những ngày nắng...

1016 lượt xem
0

Captured by <a href="https://www.facebook.com/sang.ilu.7"> Sang Nguyễn </a>
Thiết bị: : Lumia 920
------------------------------

Added to Ảnh đẹp tháng 4 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này