- Đâu phải tự nhiên mà mình gặp nhau giữa Sài Gòn rộng lớn này em nhỉ.?
- Dạ.! Duyên số đó anh.!

Captured by  <a href="https://www.facebook.com/anhkhoa.nguyenquoc"> Nguyễn Quốc Anh Khoa  </a>

Unnamed

982 lượt xem
0

- Đâu phải tự nhiên mà mình gặp nhau giữa Sài Gòn rộng lớn này em nhỉ.?
- Dạ.! Duyên số đó anh.!

Captured by <a href="https://www.facebook.com/anhkhoa.nguyenquoc"> Nguyễn Quốc Anh Khoa </a>

Added to Ảnh đẹp tháng 4 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này