Capture by <a href="https://www.facebook.com/phamtridung.pham">Phạm Trí Dũng</a>

Một Sài Gòn bình dị

984 lượt xem
0

Capture by <a href="https://www.facebook.com/phamtridung.pham">Phạm Trí Dũng</a>

Added to Ảnh đẹp tháng 5 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này