30/4/2015
Capture by <a href="https://www.facebook.com/jangnhut">Lê Quang Nhựt</a>

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật Q3

1561 lượt xem
0

30/4/2015
Capture by <a href="https://www.facebook.com/jangnhut">Lê Quang Nhựt</a>

Added to Ảnh đẹp tháng 5 and categorized in cách đây 5 năm

Trong tập ảnh này